01:45:51 01:48:41 01:52:04 01:57:34 02:01:36 02:06:19 02:15:05 02:18:18 02:21:22 02:26:23
02:18:28

Ya idu shagayu po Moskve

Исполнитель:Sonya Lapshakova
Оригинал:Nikita Mikhalkov
title: Ya idu shagayu po Moskve (Nikita Mikhalkov cover)
duration: 148 sec
artist: Sonya Lapshakova
album:
composer:
albumyear:
genre:
Поделиться с друзьями песней Ya idu shagayu po Moskve исполнителя Sonya Lapshakova: