20:23:34 20:27:29 20:31:14 20:33:45 20:37:36 20:44:45 20:47:30 20:51:11 20:54:35 20:59:21
20:51:20

Ya idu shagayu po Moskve

Исполнитель:Sonya Lapshakova
Оригинал:Nikita Mikhalkov
title: Ya idu shagayu po Moskve (Nikita Mikhalkov cover)
duration: 148 sec
artist: Sonya Lapshakova
album:
composer:
albumyear:
genre:
Поделиться с друзьями песней Ya idu shagayu po Moskve исполнителя Sonya Lapshakova: